1403-1404

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

دانش آموزان تلاشگر

 
 

مدارک لازم جهت ثبت نام :
تاییدیه امور اداری   تعهدنامه ثبت نام    تعهدنامه تسویه مالی            تعهدنامه پرداخت شهریه         فرم صحت سلامت                                                   
 
  فعالیت های پرورشی  
     
 
 

افتخارات آموزشگاه

 
  فعالیت های تربیت بدنی  
     
 
  امور بهداشت  
     
 
  فعالیت های مشاور  
     
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 گالری

 
 

اینماد