ارتباط با موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر
      نشانی:بندر ماهشهر،شهرک بعثت،منازل ۸۲ واحدی
آدرس اداره پست براساس کد پستی : بندرماهشهر، بخش : مرکزی، روستا: جراحی، روستا: شهرک ممکو، محله: شهرک بعثت ( ممکو )، خیابان فرعی، خیابان اصلی شهرک بعثت ( ممکو )، پلاک: 0.0، طبقه: همکف         

تلفن:۰۶۱۵۲۴۲۴۶۱۵
 زمان کاری :  شنبه تا چهارشنبهساعت : 14 - 8
سایت  www.eci-npc.com :
------------------------------------------------------
ارتباط با آموزشگاه :

آدرس : ماهشهر ناحیه صنعتی - خیابان دانشگاه -جنب شهرداری منطقه 2

شماره تماس:  06152354255-06152358990

زمان کاری :  شنبه تا سه شنبه 13:45 الی7:30 ***چهارشنبه  12:15  الی 7:30                     

   :  ایمیل آموزشگاه  sch.ecinpc@gmail.com